Hos oss checkar du in med gott samvete

För oss är det en självklarhet att även framtida generationer ska få samma möjligheter som oss att leva och bruka vår jord. Därför arbetar vi aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor bland annat genom att öka medvetenheten om miljö- och klimatpåverkan bland våra medarbetare, genom att aktivt minska vår miljöpåverkan genom exempelvis noggrant planerade inköp samt att ständigt dokumentera och följa upp vårt miljö- och hållbarhetsarbete. 

För vårt miljö- och hållbarhetsarbete har vi på Best Western Eurostop Örebro belönats med den internationella miljömärkningen Green Key.

Hur arbetar vi?

Genom utmärkelsen Green Key påvisar vi att vi uppfyller deras miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden liksom att vi följer nationell lagstiftning och samtidigt investerar i att utveckla och förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete. 

Nedan finner du några exempel på våra åtaganden: 

- Vi använder förnybara el samt energibesparande belysning för att minska energiåtgången. 
- Vi har vidtagit åtgärder för att reducera vattenförbrukningen. 
- Vi källsorterar och återvinner allt avfall, även det du som gäst lämnar till oss. 
- Vi använder miljömärkta rengöringsprodukter och använder oss av miljömärkt tvätteri. 
- Vi samarbetar med ett antal lokala råvaruproducenter. 
- Vi uppmanar och utbildar regelbundet personalen i miljö- och hållbarhetsfrågor. 
- Vi arbetar med årliga miljömål för att ständigt förbättra vårt miljö engagemang. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar eller har du förslag på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete? Tveka då inte att kontakta oss! 

Vad kan du som gäst göra?

Genom att välja ett hotell som är certifierat enligt Green Key bidrar du till att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din gästupplevelse eller bekvämligheter hos oss. Naturligtvis finns det även små enkla knep som kan göra att din påverkan på miljön minskar ytterligare. Nedan finner du några exempel på dessa. Som vår gäst kan hjälpa till att minska din påverkan ytterligare genom:

- att följa anvisningarna i ditt gästrum om hur du ska sortera ditt avfall. 
- att släcka belysning, stäng av elektronik och dra ur laddare när du lämnar ditt rum. 
- att tänka på din vattenkonsumtion, duschar du lite kortare kan du spara mycket färskvatten. 
- att meddela oss om du inte önskar att få ditt rum städat varje dag, i det fall du bor flera nätter. 
- att använda din handduk en extra dag, det spar både på transporten till tvätteriet liksom vatten- och energiförbrukningen vid tvättning.
- att dricka kranvatten istället för buteljerat vatten. I alla våra mötesarrangemang och i restaurangen kan du få vårt egna bubbelvatten som vi varsamt kolsyrar på plats, direkt från kranen. 

Har du ytterligare tips på hur vi gemensamt kan ta ansvar för vår miljö och minska avtrycket, tipsa oss gärna! 

Om Green Key

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Organisationen Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Samtliga anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer om Green Key på greenkey.se och greenkey.global
BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.